Pravilnik

Redovno pohadjanje treninga predstavlja osnovu za ostvarivanje cilja i kontinuirani napredak djece u svim oblastima. Program rada škole sporta je napravljen da se svaki naredni trening nastavlja na prethodni, tako da je neophodno maksimalno smanjiti broj izostanaka.

Obaveze škole sporta :

  • Treneri moraju biti stručna i osposobljena lica za rad sa djecom;
  • Treninzi su u ranije dogovorenim standardnim terminima ( ukoliko iz opravdanih razloga dodje do promjene termina svi polaznici škole moraju biti na vrijeme informisani);
  • Svi treneri moraju sa puno pažnje da se posvete svakom djetetu individualno i da u njemu razvijaju ljubav prema sportu i potrebu za fizičkom aktivnosti;
  • Dovoljan broj trenera i pomoćnika trenera da se prati i vrednuje napredak svakog pojedinca   ( maksimalno 8 polaznika –jedan trener ili pomoćnik trenera);

Obaveze roditelja:

  • Roditelji treba da dovedu djete 10 minuta prije treninga i dolaze po njega kada se završi trening;
  • Ne preporučuje se da roditelji posmatraju trening da ne bi odvlačili pažnju, kako svog tako i druge djece (osim nekoliko treninga na početku kada je to neophodno);
  • Nakon početka treninga izbjegavati bilo kakvu komunikaciju sa trenerima;
  • Do 10. u mjesecu plaćati mjesečnu članarinu (prije ili poslije treninga);
  • U slučaju bolesti obavijestiti trenera;
  • Ako djete želi da prestane trenirati obavezno obavjestiti trenera;